Claustro de Profesores

Primaria:
 • 1º EP – TUTORA: SOFÍA ÁLVAREZ PÉREZ
 • 2º EP – TUTORA: MARTA SUEIRO GIL
 • 3º EP – TUTORA: ARACELI LÓPEZ MAYÁN
 • 4º EP – TUTORA: NOELIA RIVEIRO GONZÁLEZ
 • 5º EP – TUTORA: Mª BEGOÑA DÍAZ FERNÁNDEZ
 • 6º EP – TUTORA: Mª TERESA BUENO HERNÁNDEZ
 • PROFESOR DE MÚSICA: FRANCISCO MESA GARCÍA
 • PROFESOR DE INGLÉS: ÁLVARO DOBARRO BUITRAGO
 • PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA: ÁNGEL LÓPEZ LAJOS/ NOELIA RIVEIRO GONZÁLEZ
 • PROFESORA DE CIENCIAS SOCIALES/ PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: MARGARITA TEJEDOR ALONSO
SECUNDARIA:
 • 1º ESO – TUTORA: Mª ELENA  FERNÁNDEZ PÉREZ
 • 2º ESO – TUTORA: ALEJANDRA DÍAZ PÉREZ
 • 3º ESO – TUTORA: ESMERALDA GIL TROITIÑO
 • 4º ESO – TUTORA: EUSEBIA PINTOS LOIRA
 • PROFESORAS DE LENGUA ESPAÑOLA/LINGUA GALEGA: ASTRID FILGUEIRA ÁLVAREZ/ EUSEBIA PINTOS LOIRA
 • PROFESORAS DE BIOLOXÍA/ FÍSICA Y QUÍMICA/ MATEMÁTICAS: Mª JOSÉ JUNCAL SAMPEDRO/ Mª TERESA BUENO HERNÁNDEZ
 • PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA: NÉSTOR MOLINA VIDAL/ÁNGEL LÓPEZ LAJOS
 • PROFESORA DE MATEMÁTICAS/TECNOLOGÍA/TIC: ESMERALDA GIL TROITIÑO
 • PROFESORAS DE MÚSICA: CAYETANA PÉREZ RODRÍGUEZ/ALEJANDRA DÍAZ PÉREZ
 • PROFESORES DE INGLÉS Y FRANCÉS: EUSEBIA PINTOS LOIRA/ÁLVARO DOBARRO BUITRAGO
 • PROFESORA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA/ VALORES ÉTICOS: Mª ELENA  FERNÁNDEZ PÉREZ
 • PROFESORA DE RELIGIÓN/ MATEMÁTICAS/ECONOMÍA: ISABEL SERPA ALONSO
 • PROFESORA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: Mª CELESTE GARRIDO MEIRA
 • PROFESORA DE ORATORIA: EUSEBIA PINTOS LOIRA
 • PROFESORA DE AJEDREZ: ALEJANDRA DÍAZ PÉREZ